Niniejsza strona używa Cookies.

Ciasteczka (ang. cookies) są to informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i z reguły zapisywane na dysku komputera użytkownika. Pozwalają one na odczytanie informacji w nich zawartych przez serwer, który je utworzył. Stosuje się je do obsługi liczników odwiedzin, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka mają charakter tymczasowy. Ich żywotność określana jest przez twórcę strony WWW i kontrolowana przez skrypty na niej zawarte.

This site uses cookies.

Cookies are text messages that are sent by a web server and are usually stored on your computer’s hard disk. They allow you to read the information contained in them by the server that created them. They are used to operate the counters of visits, pages that require a login ads and to monitor the activity of visitors. Cookies are temporary. Their lifespan is determined by the creator of the website and controlled by scripts contained on it.